Повече от 35 години непрекъсната практика в областта на общата ортопедия и травматология и хирургия на големите стави, на гръбначен стълб, на предната гръдна стена, на вродените аномалии и травми на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни, онкоортопедия

Обучение във водещи клиники като Брудерхаус, Кобленц, Шарите, Берлин, Университетска Болница, Бърно, Център по Сколиози, Бад Вилдунгер, КНИО, Киев, НИО, Новосибирск, ЦИТО, Москва.

Квалификационни степени от Медицински Университет, София, Университет Ръш, Чикаго, Кортел-Дебюсе, Париж.

Дългогодишен стаж в специализирани клиники и отделения като СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев – Горна Баня, УМБАЛ Св. Анна – София, УМБАЛ Софиямед – София

Автор и съавтор в 165 научни трудове и доклади в България и чужбина. Притежател на авторски свидетелства, ръководител и член на колективи по рационализации в диагностиката и лечението в областта на общата ортопедия, гръбначен стълб, деформациите на предна гръдна стена и туморите на крайниците.